Opis programa cjeloživotnog učenja

Kršćanska geštalt-pedagogija - općenito

NazivKršćanska geštalt-pedagogija
NositeljKatolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Katedra religiozne pedagogije i katehetike te Katedra Svetog pisma Staroga zavjeta
Izvođač/iKatolički bogoslovni fakultet u Splitu, u suradnji sa Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Ostali programi koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja
Svrhaosposobiti religijsko-pedagoške i pastoralne te socijalne djelatnike i djelatnice za što kvalitetnije obavljanje svog poslanja u području odgoja, komunikacije, animacije i vjeronaučno-katehetskog programiranja;
senzibilizirati pedagoške i pastoralne djelatnice i djelatnike za brzo prepoznavanje odgojnih poteškoća i stvaralačko oblikovanje odgovarajućih reakcija;
osposobiti roditelje za bolje obavljanje njihova odgojnog poslanja
usavršiti pedagoške i pastoralno-katehetske vještine vjeroučitelja i kateheta, župnih suradnika i voditelja zajednica.
ECTS 32
Razlozi pokretanjaPotreba usavršavanja postignutih pedagoških i pastoralnih vještina te njihove prerade u smislu da pomoću novih metodoloških shvaćanja koriste svima koji su uključeni u odgojni, religijsko-pedagoški i pastoralni obrazovni proces. Budući da su upravljanje sobom i donošenje odluka, komunikacija i suradnja, generičke kompetencije prema NOK-u, cilj je pružiti podršku (vjero-)učiteljima u ostvarivanju istih te im pomoći objektivnije procijeniti i potaknuti usvojenost određenih elemenata generičkih kompetencija kod učenika, a sukladno NOK-u. Budući da se radi o cjeloživotnom učenju, kao polazišni cilj usavršavanja pedagoških i pastoralnih vještina predviđena je ispomoć i vođenje tijekom procesa refleksije pedagoških i pastoralnih djelatnika i djelatnica, kako bi na taj način postali tvorci novih kreativnih paradigmi u edukativnom procesu. Konačni cilj usmjeren je na socijalnog i karitativnog te pedagoškog i katehetsko-pastoralnog djelatnika koji će na temelju programa usavršavanja moći uspostaviti stabilnu osobnost te se s odgovornošću i zadovoljstvom suočavati s izazovima konkretnog odgojno-obrazovnog i pastoralnog rada. To su ujedno temeljne kompetencije što će ih sudionik programa usavršavanja zadobiti pored onih specifično metodoloških. Kršćanska antropologija predviđa promišljanje i učvršćivanje unutarnje strukture osobe, oblikovanje zrele osobe na temelju povezanosti čovjeka s Bogom, koja je temelj uspješnog i zadovoljnog pastoralnog i pedagoškog djelatnika. Budući da se kod religijsko-pedagoških i pastoralnih te pedagoških djelatnika ne radi tek o nekakvom obavljanju rutinskog posla, već se od njih traži stabilna osobnost i svjedočenje, to učvršćivanje unutarnje svijesti nužno je u procesu cjeloživotnog učenja. Osim toga, program usavršavanja stavlja u samo središte timsko učenje u kojem se pojedinac u timu ili skupini uči najprimjerenijem pedagoškom komuniciranju i odazivanju.
Trajanje programaProgram traje 4 semestra, a izvodi se, uglavnom potkraj tjedna u obliku cjelodnevnih aktivnosti. Takav oblik i dužinu trajanja programa predviđa Europsko udruženje za integrativnu geštalt pedagogiju. Naš program ima licencu dotičnog europskog udruženja, što znači da je međunarodno priznat.
Ciljna skupina polaznika programaProgram je namijenjen:
pedagoškim djelatnicima i djelatnicama te svima kojima je stalo do pridobivanja kompetencija za što kreativniju nastavu i što djelotvornije rješavanje životnih pitanja u radu s djecom i mladima;
vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima / katehistkinjama i katehistima koji se žele stručno usavršiti na području didaktičkih i metodoloških te savjetodavnih oblika rada;
katehetskim i pastoralnim suradnicama i suradnicima kojima je stalo do što senzibilnijeg i što kreativnijeg pastorala;
svima koji svoj pastoralni i pedagoški rad i viziju žele nadograditi cjelovitim geštaltističkim pristupima i metodama;
svima koji žele biti što aktivnije i stručnije pripremljeni za suradnju kod dijagnosticiranja i rješavanja pastoralnih i socijalnih te obrazovnih i odgojnih problema;
svim pastoralnim i pedagoškim djelatnicima kojima je stalo do što stručnije i što produbljenje suradnje s obiteljima, odnosno s roditeljima djece i mladih;
roditeljima i supružnicima koji žele stručno produbiti vrline odgoja i komuniciranja u obitelji.
Optimalan broj polaznika30
Uvjeti upisa programaZavršen odgovarajući preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe minimalno 180 ECTS bodova (teologija, obrazovne znanosti, obrazovanje učitelja, socijalni rad, društvene znanosti, zdravstvo) i koji imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na području rada s ljudima;
Završen odgovarajući diplomski sveučilišni ili stručni studij (teologija, obrazovne znanosti, obrazovanje učitelja, socijalni rad, društvene znanosti, humanističke znanosti, zdravstvo);
Apsolventi preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija, ako imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na području rada s ljudima te ako su prije upisa izvršili sve studentske obveze koje su bitne za uključivanje u program; te obveze određuje prema potrebi Odbor za kvalitetu KBF-a u Splitu, a obuhvaćaju od 10 do 20 ECTS;
Apsolventi diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija, ako prije upisa izvrše sve studijske obveze bitne za uključivanje u program; te obveze određuje prema potrebi Odbor za kvalitetu KBF-a u Splitu,a obuhvaćaju od 10 do 15 ECTS;
Kandidati koji su završili isto obrazovanje u inozemstvu te ispunjavaju sve ostale navedene uvjete.
Uvjeti izbora u slučaju ograničenog upisa: Ako je broj prijavljenih kandidata veći od raspoloživih mjesta, morat će kandidati za upis pored općih uvjeta ispunjavati i dodatne uvjete. Pritom će se primjenjivati sljedeća mjerila:
prosječna ocjena diplomskog/magistarskog studija (30 %)
ocjena diplomskog/magistarskog rada, odnosno diplomskog/magistarskog ispita (20 %)
ocjena na izbornom ispitu (50 %)
Izborni ispit sastoji se iz ocjena:
bibliografija, nagrade, reference (40 %)
dosadašnji stručni rad (40 %)
razgovor s povjerenstvom (20 %)

Opis programa za preuzimanje [PDF]

 

Skip to content