Od 10. do 12. rujna 2021. održan zaključni susret kršćanske gestalt pedagogije

U marijanskom svetištu Vepric, od 10. do 12. rujna 2021., održan je zaključni susret kršćanske gestalt pedagogije u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (Katedre religiozne pedagogije i katehetike), u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Voditeljica programa bila je prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, a u izvođenju programa sudjelovali su i dr. sc. Ivica Jurić i dr. sc. Gina Šparada, nastavnici na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Voditelji programa sa strane Teološkog fakulteta u Ljubljani bili su aktualni dekan prof. dr. sc. Janez Vodičar, te bivši dekan prof. dr. sc. Stanko Gerjolj, obojica treneri gestalt pedagogije.

Na kraju susreta 19 polaznika dobilo je potvrdu o završetku temeljnog ciklusa kršćanske gestalt pedagogije, nakon što je uspješno sudjelovalo na predavanjima i radionicama tijekom protekle dvije godine. Potvrde im je uručio dekan KBF-a u Splitu, prof. dr. sc. Mladen Parlov. Ovim susretom zaključilo se izvođenje programa kršćanske gestalt pedagogije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Tekst: Gina Šparada Slike: Jadranka Garmaz, Ivana Erceg Ivkošić, Ivana Zelić

Održan treći susret programa cjeloživotnog obrazovanja Kršćanske gestalt pedagogije

U Franjevačkom samostanu o. fra Ante Antića u Splitu od 22. do 24. studenog 2019. održan je treći susret programa cjeloživotnog obrazovanja Kršćanske gestalt pedagogije za osnovni stupanj obrazovanja. Program organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Glavnom voditelju prof. dr. sc. Stanku Gerjolju, te prof. dr. sc. Janezu Vodičaru, licenciranom treneru kršćanske gestalt pedagogije, u izvođenju programa pomažu i profesori s našega fakulteta.
Tema navedenog susreta za novu grupu polaznika bila je Isus i njegova čuda. Kroz različite vježbe individualnog i interaktivnog karaktera sudionici su uz pomoć voditelja posvješćivali Božju prisutnost i njezino ozdraviteljsko djelovanje u svom životu.
| Tekst: Dr. sc. Ivica Jurić| Slike: Iva Ivković Ivanišević |

Drugi susret cjeloživotnog učenja Kršćanske gestalt pedagogije

Od 06. do 08. rujna u Franjevačkom samostanu o. fra Ante Antića u Splitu održan je drugi susret 1. i 2. ciklusa programa cjeloživotnog obrazovanja Kršćanske gestalt pedagogije koji organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani pod vodstvom prof. dr. sc. Stanka Gerjolja.

Ovim susretom nastavljen je program obrazovanja unutar kojega će se obrazovati 21 novi polaznik za osnovni stupanj obrazovanja, te 13 polaznika za 2. stupanj naobrazbe. Glavnom voditelju, prof. dr. sc. Stanku Gerjolju, pomažu u izvođenju programa i profesori s našega fakulteta.

Tema ovoga susreta za nove polaznike bila je Mojsije – njegov i moj put do slobode. Sudionici su uz pomoć voditelja ispitivali svoju osobnost i svoje odnose kroz niz radionica i vježbi individualnog i interaktivnog karaktera.

| Tekst: Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz | Slike: Ivica Jurić |

Produljeni upisi na Kršćansku gestalt pedagogiju

Međunarodni certificirani program cjeloživotnog učenja Kršćanska geštalt pedagogija izvodi se od svibnja 2019. do svibnja 2021. na Katoličkom bogoslovnog fakultetu SVEUČILIŠTA U SPLITU (kroz 10 vikenda). Kršćanska gestalt pedagogija je program za usavršavanje religijsko-pedagoških i pastoralnih vještina odgoja, komunikacije, animacije i programiranja.  Program je namijenjen pedagozima, (vjero)učiteljima, liječnicima, roditeljima. Trenutno program pohađa tridesetak ljudi. Upisi su produljeni do početka rujna (01.09.2019). Izvodi se prvi i drugi ciklus programa, otvorene su prijave za nove polaznike (prvi ciklus).

| Program Više Prijavni obrazac | 9.7.2019 |

Početak izvođenja drugog ciklusa cjeloživotnog učenja Kršćanska geštalt -pedagogija

Od 24. do 26. svibnja u Franjevačkom samostanu o. fra Ante Antića u Splitu započeo je program cjeloživotnog obrazovanja Kršćanske geštalt pedagogije koji organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani pod vodstvom prof. dr. sc. Stanka Gerjolja.

Ovim susretom započeo je drugi ciklus obrazovanja unutar kojega će se obrazovati novih 17 polaznika za osnovni stupanj obrazovanja, te 13 polaznika za 2. stupanj naobrazbe. Glavnom voditelju prof. dr. sc. Stanku Gerjolju, te prof. dr. sc. Janezu Vodičaru, licenciranom treneru kršćanske gestalt pedagogije, pomažu i profesori s našega fakulteta u izvođenju programa.

Tema prvoga susreta za nove polaznike bio je Identitettko sam i tko smo. Sudionici su uz pomoć voditelja ispitivali svoju osobnost i svoje odnose kroz niz radionica i vježbi individualnog i interaktivnog karaktera.

| Tekst: Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz | Slike: Iva Ivković Ivanišević |

Počinje 2. ciklus Kršćanske Geštalt pedagogije u akad. god. 2019.-2021.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu započinje u petak 24. svibnja 2019. s novim ciklusom Programa Kršćanske Geštalt pedagogije.

Teme i datumi odvijanja programa:

 1. tema: Tko sam i tko smo: identitet na temelju simbolike stabla (24-26.5.2019.)
 2. tema: Mojsije te njegov i moj put do slobode (6-8.9.2019.)
 3.  tema: Kako su me odgajali: poruke roditelja (22-24.11.2019.)
 4. tema Isusova blizina liječi: Isus i njegova čuda (24-26.1.2020.)
 5. tema: Bibliodrama: Pashalno otajstvo (27-29.3.2020.)
 6. tema: Ja u odnosima prema drugima i drugi u odnosu prema meni (29-31.5.2020.)
 7. tema: „Stvoreni smo na sliku Božju“: tjelesnost (25-27.9.2020.)
 8. tema: Snovi: David (27-29.11.2020.)
 9. tema: Oblikovanje stručnih i životnih ciljeva (29.-31.1.2021.)
 10. tema: Resursi u mom životu (25.-28.3.2021.)

Napomena:

Svi predavači sudjeluju na svim vikendima, predavnja se interdiciplinarno nadopunjuju i nastava je holistička. Iz tog razloga objavljuje se samo glavna tema vikenda, a predmeti se međusobno preklapaju i prožimaju unutar teme.

| Prof.dr.sc. Jadranka Garmaz, pročelnica Katedre religijske pedagogije i katehetike | 24.05.2019 |

Održan 10. termin u sklopu programa cjeloživotnog učenja Kršćanska gestalt-pedagogija

Od 07. do 10. veljače održan je posljednji od predviđenih deset termina u sklopu programa cjeloživotnog učenja Kršćanska gestalt-pedagogija. Program organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom u Ljubljani pod vodstvom prof. dr. sc. Stanka Gerjolja. U ovom terminu, sudionici su učili kako preko analize biblijskih i književnih tekstova posvješćivati svoje osobne životne resurse i kako ih koristiti. Ovim susretom završen je prvi ciklus Kršćanske gestalt-pedagogije.

| Slike: Andrej Šegula | Tekst: Doc. dr. sc. Domagoj Runje | 22.2.2019 |

Produžen upisi na program cjeloživotnog učenja Kršćanska Geštalt predagogija

Program za usavršavanje religijsko-pedagoških i pastoralnih vještina odgoja, komunikacije, animacije i programiranja

Program Kršćanske geštalt-pedagogije je namijenjen:

 • pedagoškim djelatnicima i djelatnicama te svima kojima je stalo do pridobivanja kompetencija za kreativnu nastavu i djelotvorno rješavanje životnih pitanja u radu s djecom i mladima;
 • vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima / katehistkinjama i katehistima koji se žele stručno usavršiti na području didaktičkih i metodoloških te savjetodavnih oblika rada; – katehetskim i pastoralnim suradnicama i suradnicima kojima je stalo do senzibilnog i kreativnog pastorala;
 • svima koji svoj pastoralni i pedagoški rad i viziju žele nadograditi cjelovitim gestalt pristupima i metodama;
 • svima koji žele biti aktivno i stručno pripremljeni za suradnju kod dijagnosticiranja i rješavanja pastoralnih i socijalnih te obrazovnih i odgojnih problema;
 • svim pastoralnim i pedagoškim djelatnicima kojima je stalo do stručne i produbljene suradnje s obiteljima, odnosno s roditeljima djece i mladih;
 • roditeljima i supružnicima koji žele stručno produbiti vrline odgoja i komuniciranja u obitelji.

Temeljni cilj programa

Potreba usavršavanja postignutih pedagoških i pastoralnih vještina te njihove prerade u smislu da pomoću novih metodoloških shvaćanja koriste svima koji su uključeni u odgojni, religijsko-pedagoški i pastoralni obrazovni proces. Budući da su upravljanje sobom i donošenje odluka, komunikacija i suradnja generičke kompetencije prema NOK-u, cilj je pružiti podršku (vjero-učiteljima) u ostvarivanju istih te im pomoći objektivnije procijeniti i potaknuti usvojenost određenih elemenata generičkih kompetencija kod učenika, a sukladno NOK-u.

Studijski program

♦ Cjelovito učenje na načelima kršćanske geštalt-pedagogije ♦ Narativna didaktika ♦ Osobnost i identitet ♦ Uvod u psihologiju karaktera i osnove biblijske psiho terapije ♦ Socijalne uloge i zvanje ♦ Biblijska didaktika ♦ Tjelesnost i spolnost ♦ Obiteljski sustavi i poruke roditelja ♦ Kriza, resursi i “novi početak”

Uvjeti upisa

Prijava je valjana nakon motivacijskog razgovora i uplate od 1000 kuna upisnine (IBAN fakulteta: HR9324070001100061993). Prijave su produžene do 1.5.2019. Program traje od svibnja 2019. do ožujka 2021. kroz 10 vikenda. Oblik i dužinu trajanja programa predviđa Europsko udruženje za integrativnu geštalt-pedagogiju koje daje licencu za izvođenje. Cijena 7.000 kn (plativo u ratama).

Prijave

Prijave su moguće putem Online obrasca za prijavu

ili direktno na e-mail: gestaltkbf@gmail.com ili mob. 097/6808257

Za sve dodatne informacije obratite se na:

Ivana Papac, dipl.iur.
Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet
Zrinsko-Frankopanska 19, 21000 Split
Tel.: +385 21 308-300
Email: ipapac@kbf-st.hr

Ishodi učenja cjeloživotnog učenja

Ishodi učenja u području razvoja osobnosti:

 • prepoznati, analizirati i vrednovati vlastitu životnu biografi ju kao
  polazišta za pedagoški te socijalni i karitativni rad;
 • analizirati i otkrivati granice i resurse vlastite osobnosti;
 • oblikovati pozitivnu sliku o sebi samome te posvijestiti relacijsku
  osobnost;
 • oblikovati profesionalnu osobnost vjeroučitelja/katehete i pedagoškog
  djelatnika za samostalnost i stvaralaštvo u smislu postizanja
  kompetencije “znati činiti”.

Pedagoško-stručni ishodi:

 • razumjeti, vrednovati i objasniti kompleksnosti pedagoškog i
  didaktičkog procesa;
 • objasniti, analizirati i primjeniti u praksi spoznaje iz područja cjelovitih
  pedagoških i didaktičkih metoda;
 • objasniti, razlikovati i analizirati spoznaje iz pedagoškog i didaktičkog
  područja i primijeniti odgovarajuće stručne odgovore;
 • oblikovati i poticati procese učenja usmjerene prema postizanju
  ljudske i kršćanske zrelosti;
 • razviti kvalitetnu komunikaciju s drugima te razviti sposobnost
  prihvaćanja drugih i drukčijih.

Socijalni ishodi:

 • oblikovati pedagoške i socijalne skupine ili grupe kao zajednice
  produbljenih i raznovrsnih međusobnih odnosa:
 • oblikovati, primijeniti i moderirati grupnu dinamiku na temelju
  heterogene socijalizacije, gdje se uvažava ne samo kvantitativna,
  već i kvalitativna razina odnosa u grupi ili skupini;
 • prepoznati, razlikovati i analizirati odnose u skupini te uvažavati i one
  malo slabije članove i članice; rješavati konfl ikte i konfl iktne situacije
  u skupini;
 • razlikovati i promicati pravila katehetskog programiranja: poznavanje
  i tumačenje polazne situacije sudionika, izrada konkretnog projektnog
  djelovanja, izvođenje i vrednovanje, poboljšanje i daljnje ostvarivanje.

Religiozni ishodi:

 • prepoznavati i prihvatiti vlastitu religioznu biografi ju i učiti iz te
  biografi je; kritički teološki, psihološki i pedagoški analizirati vlastitu
  religioznost;
 • artikulirati religijska i teološka životna pitanja te oblikovati otvorene
  religijske i pedagoške vizije;
 • utvrđivati vlastitu vjeru kao polazište za pedagoški i katehetski rad.

Savjetodavni ishodi:

 • analizirati, vrednovati i oblikovati ključne elemente za razvoj
  sposobnosti slušanja;
 • oblikovati savjetodavnu djelatnost ne u smislu direktiva, nego na
  razini stvaranja novih prilika;
 • pružiti mogućnost pojedincima da sami oblikuju svoje odluke;
 • motivirati skupine ili grupe za pružanje potpore pojedincu pri
  ostvarivanju njegovih odluka.
Skip to content