Početak izvođenja drugog ciklusa cjeloživotnog učenja Kršćanska geštalt -pedagogija

Od 24. do 26. svibnja u Franjevačkom samostanu o. fra Ante Antića u Splitu započeo je program cjeloživotnog obrazovanja Kršćanske geštalt pedagogije koji organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani pod vodstvom prof. dr. sc. Stanka Gerjolja.

Ovim susretom započeo je drugi ciklus obrazovanja unutar kojega će se obrazovati novih 17 polaznika za osnovni stupanj obrazovanja, te 13 polaznika za 2. stupanj naobrazbe. Glavnom voditelju prof. dr. sc. Stanku Gerjolju, te prof. dr. sc. Janezu Vodičaru, licenciranom treneru kršćanske gestalt pedagogije, pomažu i profesori s našega fakulteta u izvođenju programa.

Tema prvoga susreta za nove polaznike bio je Identitettko sam i tko smo. Sudionici su uz pomoć voditelja ispitivali svoju osobnost i svoje odnose kroz niz radionica i vježbi individualnog i interaktivnog karaktera.

| Tekst: Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz | Slike: Iva Ivković Ivanišević |

Odgovori

Skip to content