Počinje 2. ciklus Kršćanske Geštalt pedagogije u akad. god. 2019.-2021.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu započinje u petak 24. svibnja 2019. s novim ciklusom Programa Kršćanske Geštalt pedagogije.

Teme i datumi odvijanja programa:

  1. tema: Tko sam i tko smo: identitet na temelju simbolike stabla (24-26.5.2019.)
  2. tema: Mojsije te njegov i moj put do slobode (6-8.9.2019.)
  3.  tema: Kako su me odgajali: poruke roditelja (22-24.11.2019.)
  4. tema Isusova blizina liječi: Isus i njegova čuda (24-26.1.2020.)
  5. tema: Bibliodrama: Pashalno otajstvo (27-29.3.2020.)
  6. tema: Ja u odnosima prema drugima i drugi u odnosu prema meni (29-31.5.2020.)
  7. tema: „Stvoreni smo na sliku Božju“: tjelesnost (25-27.9.2020.)
  8. tema: Snovi: David (27-29.11.2020.)
  9. tema: Oblikovanje stručnih i životnih ciljeva (29.-31.1.2021.)
  10. tema: Resursi u mom životu (25.-28.3.2021.)

Napomena:

Svi predavači sudjeluju na svim vikendima, predavnja se interdiciplinarno nadopunjuju i nastava je holistička. Iz tog razloga objavljuje se samo glavna tema vikenda, a predmeti se međusobno preklapaju i prožimaju unutar teme.

| Prof.dr.sc. Jadranka Garmaz, pročelnica Katedre religijske pedagogije i katehetike | 24.05.2019 |

Odgovori

Skip to content